Felhasználónév Jelszó
  Regisztráció | Elfelejtette jelszavát?
KATEGÓRIÁK
 
Társadalomtudomány
   
 
Filozófia
   
 
Gazdaság és jog az EU-ban
   
 
Jog
   
 
Közgazdaság
   
 
Média
   
 
Néprajz
   
 
Nyelvészet
   
 
Pedagógia
   
 
Pszichológia
   
 
Szociológia
   
 
Társadalompolitika
   
 
Egyéb
AJÁNLÓ
Hermann Marika: Polli a doktor bácsinál - avagy egy kisegér vidám gyógyulása | könyv borító
Polli a doktor bácsinál - avagy egy kisegér vidám gyógyulása
Hermann Marika
Hilary Grant: Kötés északi módra - 30 divatos sapka, kesztyű, sál és pulóver | könyv borító
Kötés északi módra - 30 divatos sapka, kesztyű, sál és pulóver
Hilary Grant
Siklós Endre: Fényben nőtt fűszál-létem - összegyűjtött versek, írások | könyv borító
Fényben nőtt fűszál-létem
összegyűjtött versek, írások
Siklós Endre
Timo Parvela: Pate horgászkönyve | könyv borító
Pate horgászkönyve
Timo Parvela

KÖNYV RÉSZLETES ADATAI

Társadalmi kommunikáció mérnököknek

Typotex Kiadó, 2006.
Ennek a szö­veg­gyűj­te­mény­nek az a fel­ada­ta, hogy be­ve­ze­tést adjon a kom­mu­ni­ká­ció je­len­sé­ge­i­nek vizs­gá­la­tá­ba a köz­vet­len, min­den köz­ve­tí­tett­sé­get nél­kü­lö­ző kom­mu­ni­ka­tív ese­mé­nyek pél­dá­ján. Régi ta­pasz­ta­la­ta ugyan­is a kom­mu­ni­ká­ció ok­ta­tá­sá­nak, hogy a köz­vet­len em­be­ri (vagy más néven sze­mély­kö­zi) kom­mu­ni­ká­ció min­den­ki szá­má­ra is­me­rős ese­te­i­nek, vagy­is a dia­ló­gu­sok elem­zé­sé­nek se­gít­sé­gé­vel lehet a leg­ha­té­ko­nyab­ban meg­kö­ze­lí­te­ni a kom­mu­ni­ka­tív je­len­ség­szfé­ra egé­szét. Ennek ki­in­du­ló­pont­já­ban is a di­á­kok nyil­ván­va­ló­an si­ke­res kom­mu­ni­ká­ci­ós gya­kor­la­ta, il­le­tő­leg ta­pasz­ta­la­tai áll­nak: maga a kur­zus el­ső­sor­ban eze­ket a ta­pasz­ta­la­to­kat kí­ván­ja tu­da­to­sí­ta­ni és rend­sze­rez­ni. Ezért a kom­mu­ni­ká­ció tárgy­nak nem célja, hogy a tré­ning ér­tel­mé­ben kom­mu­ni­ká­ci­ós gya­kor­la­tot nyújt­son - ez fő­ként az egyes szak­tár­gyak ke­re­té­ben tel­je­sí­ten­dő írá­sos és más tí­pu­sú meg­nyi­lat­ko­zá­sok­hoz kap­cso­ló­dó fel­adat. A köz­vet­len em­be­ri kom­mu­ni­ká­ció leg­fon­to­sabb kér­dé­se­i­nek át­te­kin­té­sét kö­ve­tő­en kerül sor a kom­mu­ni­ká­ció né­hány más jel­leg­ze­tes te­re­pé­nek át­te­kin­té­sé­re. Ennek az át­te­kin­tés­nek a ke­re­te a tár­sa­dal­mi kom­mu­ni­ká­ció, és az át­te­kin­tés min­den eset­ben a köz­vet­len em­be­ri kom­mu­ni­ká­ció sa­ját­sze­rű­sé­ge­i­től való el­té­rés­re irá­nyít­ja a fi­gyel­met.
Sorozat: Baccalaureus Scientiae
EAN: 9789639664104 Oldalszám: 224
ISBN: Kötés: puhatáblás, ragasztókötött
Fogyasztói ár: 2400 Ft Szállítás: 2-4 munkanap
Engedmény:
Kedvezményes ár:
1 800 Ft
 
 
AKI MEGNÉZTE A KÖNYVET, MEGNÉZTE EZT IS:
KATEGÓRIA ÚJ KÖNYVEI
: Cybercsapda - Hogyan változtatja meg az online tér az emberi viselkedést? | könyv képe
Cybercsapda - Hogyan változtatja meg az online tér az emberi viselkedést?
Mary Aiken
: Ember 2.0 - A mesterséges intelligencia gazdasági és társadalmi hatásai | könyv képe
Ember 2.0 - A mesterséges intelligencia gazdasági és társadalmi hatásai
Csepeli György
: Hol van Isten a koronavírus idején? | könyv képe
Hol van Isten a koronavírus idején?
John C. Lennox
: A Papalagi - A tiaveai Tuiavii törzsfőnök beszédei | könyv képe
A Papalagi - A tiaveai Tuiavii törzsfőnök beszédei
Erich Scheurmann
: Protokoll az életem | könyv képe
Protokoll az életem
Görög Ibolya
KOSÁR

Az Ön kosara üres!

HÍRLEVÉL
Feliratkozom
Leiratkozom

Lego áruház - minisziget.hu

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelem - Impresszum
Copyright 2007 - © 7Books :: Seven Books Online Könyvesbolt